Informace pro rodiče

Omlouvání dětí  z  obědů  e-mailem na adresu: ms.jidelna@msstraznice.eu             

Cena stravného je stanovena v souladu s vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

pro děti ve věku do 6 let - 49,- Kč

pro děti ve věku nad 6 let - 53,- Kč

Platba probíhá formou inkasa z účtu: 2001565408/2010

 Strava v MŠ je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětí.

Obsahuje hodně čerstvého ovoce a zeleniny.

Ve všech třídách mají děti k dispozici vodu v lahvích nebo čaj, je dodržován pitný režim.

 

Provoz MŠ je stanoven:

na budově Smetanova od 6:00 do 16:00 hodin

na budově Skácelova od 6:00 do 16:00 hodin

na budově Radějovská od 6:00 do 16:00 hodin

Školné            

Školné pro školní rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 400,-Kč měsíčně, platba probíhá formou inkasa.

 

Děti, které jsou narozené od 01. 09. 2017  do 31. 08. 2018 

v tomto školním roce neplatí školné!!!