Prosím, přihlaste si děti na prázdninový provoz 
nejpozději do 31. 5. 2023 u paní učitelky ve třídě. 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.