Pracovní místo,školník.docx (13678)  

Nabízíme volné pracovní místo na pozici školníka.

 

Nástup je možný od 1. března 2024.

Nabízíme stabilní zaměstnání na plný úvazek s prací rozmanitou, od drobných elektrikářských prací, přes vodo – topo, až k běžné údržbě budovy a okolí.

Hledáme člověka, který je manuálně zručný, spolehlivý, časově flexibilní a nebojí se všestranné práce ve školce plné dětí.

.

Žádost včetně životopisu a kontaktu posílejte nejpozději do 27.2.2024  na e-mail: ms.straznice@msstraznice.eu

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025 

PROBĚHNE DNE 2. a 3. KVĚTNA 2024 

V DOBĚ OD 8:00 DO 15:30 HODIN 

V BUDOVĚ MŠ STRÁŽNICE, SMETANOVA 1539

 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete vytisknout v dokumentech na webových stránkách mateřské školy s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte a občanský průkaz. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2019.

Zákonný zástupce dítěte, je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

Webové stránky jsou v úpravě.