LOGOPEDICKÁ PÉČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Odbornou péči o děti s vadami řeči vykonávají učitelky -

logopedické asistentky, které pracují pod vedením

Speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami řeči Brno

 - pobočka Hodonín. SPC provádí logopedická a psychologická

vyšetření a zařazení dětí do logopedické třídy a pod jeho

odborným vedením pracují učitelky s dětmi ve třídách

v logopedických kroužcích.