Něco málo z historie....

V roce 1968 se otevřela mateřská škola na ulici Skácelova. V této době byla mateřská škola pod národním podnikem Šohaj Strážnice. V této budově jsou čtyři třídy. Pro nedostatek míst v mateřské škole se postavila další mateřská škola na ulici Smetanova, a to v roce 1977.

 Nyní je mateřská škola na třech budovách - budova na ulici Smetanova, kde je ředitelství, budova na ulici Skácelova, od 1. 9. 2009 budova na ulici Radějovská. Vznikla postupným sloučením tří mateřských škol - MŠ n. p. Šohaj, městské MŠ a MŠ JZD v létě roku 1993.

V té době měla škola 7. tříd, z toho 2 třídy s křesťanským zaměřením. Postupným úbytkem dětí se snížil počet tříd na šest tříd.

V roce 2007 byla otevřena sedmá třída pro děti s logopedickými vadami, od září 2009 osmá běžná třída.

 Do roku 2001 měla každá budova svou vlastní kuchyni. Nyní se jídlo vaří v zrekonstruované a zmodernizované kuchyni na MŠ Smetanova. Nejen kuchyně prošla v posledních letech modernizací. Na školách byly vybudovány samostatné plynové kotelny, zrekonstruovány vodovodní rozvody a odpady, umývárny a sociální zařízení. Postupně se vybavují třídy novým nábytkem, koberci, hračkami, budují se školní zahrady..

 V lednu roku 2002 se MŠ stala právním subjektem. Nemění se jen vzhled a zařízení MŠ a koncepce výchovy a vzdělávání v MŠ, ale i personální obsazení. Od vzniku právního subjektu odešly do důchodu p. Otýlie Pšenčíková, p. Anna Rybecká a p. ředitelka Marie Stanislavová. Na její místo byl vypsán konkurz a do funkce ředitelky byla od července roku 2006 jmenována p. Dagmar Okénková.

V roce 2015 obě budovy mateřské školy na ulici J. Skácela a Smetanova prošly obsáhlou rekonstrukcí. Díky úsilí našeho zřizovatele - Městu Strážnici, máme vyměněná okna za plastová, zateplené budovy a krásnou fasádu.