Program školy

Jsme osmitřídní mateřská škola s provozem od 6.oo do 16.00 hodin. Děti se zařazují do jednotlivých tříd dle domluvy s rodiči.Od září 2007máme otevřenou logopedickou třídu. Děti se zařazují do této třídy na doporučení Speciálně pedagogického centra pro vady řeči. Umožňujeme, aby si rodiče rozhodli sami o adaptačním programu, který vyhovuje jejich dítěti. Základním prostředkem, je plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného do jednotlivých integrovaných bloků.

Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích, byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí. Při vzdělávací činnosti je upřednostňováno prožitkové učení, zásada "být při tom", mít možnost slyšet, vidět, dotýkat se, prožívat.

Mateřská škola poskytuje dětem dostatek volnosti, při podmínce dodržování pravidel chování v kolektivu. Pravidla si děti vytváří samy pod vedením paní učitelky. Navštěvujeme divadelní představení, koncerty a výstavy. Jezdíme na výlety, děti se mohou zúčastnit školy v přírodě, plaveckého výcviku.

Spolupracujeme s CHKO Bílé Karpaty a zúčastňujeme se jejich programů pro mateřské školy.

Název ŠVP: "Klíčkem svět otvírám, nové věci poznávám"

Integrované bloky:

1.Klíček ke zdraví

2.Klíček k přírodě

3.Klíček k srdíčku

4.Klíček k poznání

5.Klíček ke světu